"Great teachers come in all sizes" Keulseweg

 

 

All Senses PaardenCoaching werkt ervaringsgericht

Bij ervaringsgericht leren staat de ervaring en de beleving van de coachee centraal.

Dit betekent leren door te doen! We gaan hierbij uit van de concrete ervaring en interactie met het paard.
De coachee wordt uitgedaagd door de activiteiten op gebieden zoals bijvoorbeeld communicatie, contact maken, leidinggeven, samenwerken, creativiteit en vertrouwen.
Doordat het paard op een directe, natuurlijke en objectieve manier reageert, komen thema’s van de coachee al snel naar boven. Door het uitvoeren van de activiteiten ervaart de coachee direct of indirect de consequenties van zijn handelen.

Tijdens het uitvoeren van activiteiten zal de coachee omgaan met en reageren op de situatie zoals die zich voordoet. Daarbij wordt niet alleen een beroep gedaan op het intellect van de coachee, maar ook op zijn of haar vaardigheden en het omgaan met alles wat de coachee daarbij ervaart. 

Het is dan ook niet van belang of een activiteit succesvol wordt uitgevoerd. De aanpak die een coachee kiest is nooit goed of fout. Hij ontvangt bij het uitvoeren van de activiteit ook geen enkele vorm van instructie of correctie. De beleving van de coachee staat centraal. Tijdens het proces van ervaring en verwerking vindt bewustwording en ontwikkeling plaats. 

De leerervaring komt via meerdere kanalen binnen: alle zintuigen doen mee! 

 

 

All Senses PaardenCoaching werkt oplossingsgericht

Equine assisted coaching is een oplossingsgerichte methode.

We richten ons in de sessie niet zozeer op de oorzaken die ten grondslag liggen aan de coachvraag, maar vooral op hoe dat in het hier en nu van invloed is en wat de coachee daar in de toekomst mee wil. Daarmee volgen we de paarden die ook altijd op basis van het hier en nu hun volgende stappen bepalen. De aandacht gaat slechts naar problemen en oorzaken als dat de noodzakelijke bewustwording oplevert die bijdraagt aan de oplossing.

Het uitgangspunt van de paardencoaching is dat de coachee deze oplossing voor zijn of haar coachvraag zelf in zich heeft. De nadruk ligt bij deze vorm van coaching dan ook op de vermogens van de coachee en niet op de onmogelijkheden.

Het is de taak van de coach om de coachee te stimuleren die eigen oplossing en mogelijkheden te vinden. We stellen dan ook geen diagnoses en maken geen plan van aanpak, maar werken cliëntgericht en non-directief.

 

 

Door de integratie van diverse technieken zoals intuïtieve coaching, systemisch werk en voice dialogue, kan de coach afstemmen op dat wat nodig is en daarmee het ervaringsleren van de coachee verdieping geven.

Tijdens de reflectiemomenten van de equine assisted coachsessie helpt de coach de coachee om de ervaring bewust te krijgen en tot inzichten, gevoelens en emoties te komen die tot dan onbewust waren. De coachee kan vervolgens experimenteren met nieuw gedrag, in contact met het paard, en opnieuw ervaren. Bij het reflecteren en experimenteren staan we stil bij de transfer naar het dagelijks leven. 

Transfer is de manier waarop hetgeen iemand in een specifieke situatie (het uitvoeren van de activiteit met het paard) heeft geleerd, kan worden toegepast op een andere situatie (de privé- of werksituatie).