"People change when uncomfortable, people grow when challenged" Lynn Thomas

 

Tijdens de omgang met paarden komen allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen op een natuurlijke manier aan orde: non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen.

Tijdens het uitvoeren van activiteiten met paarden in de coachsessie ontstaan daardoor als vanzelf de metaforen voor het omgaan met situaties in het dagelijks leven.

 

Een paard is een expert in het lezen van lichaamstaal en uitermate gevoelig voor het gedrag en de innerlijke belevingswereld van de ander. Omdat paarden daar altijd en direct op reageren hebben ze een belangrijke signaalfunctie bij het gewaarzijn van lichaam en geest van zowel de coachee als de coach. Ze helpen daarmee de focus gericht te houden op de onmiddellijke ervaring in het hier en nu.

Paarden zijn als derde vaak ook “de ander” voor de coachee. In het ervaren van de coachee heeft hij niet alleen met zichzelf te maken maar ook met het paard. Net zoals je in het dagelijks leven coachvragen ook meestal niet los kan zien van anderen.

 

Voor een paard als kuddedier wordt onduidelijkheid en incongruentie in het contact met de ander als onveilig ervaren. Heldere communicatie, vertrouwen en duidelijkheid over zaken als leiderschap en verdeling van taken is van levensbelang. Dat maakt ze zeer gevoelig voor hoe kuddeleden zich gedragen en wat er in hun omgaat, of dat nu een paard of een mens is.

Een kuddegenoot die a zegt en b voelt en c doet is niet veilig en paarden zullen dan ook altijd (ieder op zijn eigen manier) een directe reactie vertonen. Een paard wil een kuddegenoot die a zegt, voelt en doet.

Coachvragen ontstaan wanneer woorden, gevoelens en daden niet meer congruent zijn en bij het terugvinden van die congruentie is het paard de beste feedbackgever. Het moment dat er bij de coachee bewustwording en/of gedragsverandering optreedt, zal het paard daar immers direct weer op reageren. De coachee kan zo ervaren wat verandering van het eigen gedrag bij anderen teweegbrengt.

 

Paarden zijn zeer vergevingsgezind en zullen de ander steeds opnieuw oordeelloos vanuit het hier en nu tegemoet treden. Dit creëert een emotioneel veilige omgeving, waarin de coachee zich gemakkelijk openstelt voor zelfonderzoek.

De leefomgeving van het paard situeert de coachsessie letterlijk buiten de box, waardoor de coachee gevraagd wordt uit zijn comfortzone te treden. Dat nodigt uit om out of the box te denken en op een nieuwe, frisse, omdenkende manier naar zaken te kijken.

 

Daarnaast biedt het de volgende voordelen:

  • Jezelf openstellen voor zelfonderzoek gaat makkelijker in coachsessies met paarden. Daarnaast ben je beter en sneller in staat te leren over jezelf, je gedrag en de consequenties daarvan.
  • Het is letterlijk en figuurlijk “out of the box”: Je stapt op alle manieren uit je comfortzone en wordt uitgedaagd om op een totaal andere manier te kijken en nieuwe oplossingen te bedenken.
  • Stress wordt verminderd en het concentratie en probleemoplossend vermogen wordt vergroot.
  • Tijdens de coaching experimenteer je al met nieuw gedrag
  • Niet helpende gedragspatronen worden op ervaringsgerichte wijze omgezet naar helpende gedachten en functioneler gedrag door ze daadwerkelijk aan de realiteit te toetsen en de verandering en gevolgen daarvan te kunnen zien, ervaren en voelen.
  • Leren gaat sneller en beklijft beter (doordat meerdere sensorische en door beweging motorische kanalen gestimuleerd worden en meerdere en verschillende delen van de hersenen geactiveerd)
  • Mens-dier interacties stimuleren het oxytocinesysteem wat een sleutelrol speelt in een groot aantal psychologische en psychofysiologische effecten op het gebied van: sociaal gedrag, interpersoonlijke interacties, stemming, stress gerelateerde parameters (cortisol, epinefrine, norepinefrine, hartslag en bloeddruk, angst en bezorgdheid, mentale en lichamelijke gezondheid, in het bijzonder hart- en vaatziekten, immuunsysteem en pijnmanagement, betrouwbaarheid, vertrouwen in anderen, agressie, empathie en leervermogen
  • Activatie van meerdere hersendelen, wat leren effectiever maakt.

 

Klik HIER om meer te lezen over onze werkwijze.