Home » Bijzondere doelgroepen » Coaching bij een ASS

Kinderen en volwassenen met ASS

De meeste mensen met autisme spectrum stoornis (ASS) hebben een normale tot hoge intelligentie. Maar omdat zij informatie anders verwerken kan het toch moeilijk zijn om dingen te begrijpen. Bijvoorbeeld omdat ze overgevoelig zijn voor prikkels, of juist helemaal niet. Bij 1 op de 3 mensen met een ASS is ook sprake van een verstandelijke beperking wat het verwerken van informatie nog lastiger maakt. 

Door het anders verwerken van informatie, is het omgaan met anderen vaak ook lastig. Het kan het zelfs moeilijk zijn om mee te doen aan de wereld. Op school, op werk, tijdens het uitgaan, op de sportclub… overal merken zij of hun omgeving iets van de ASS. 

Coaching met behulp van paarden kan hierin iets betekenen!

Oxytocine (het gelukshormoon)

Door de verschillende oefeningen tijdens de coaching met paarden ontstaat er het directe contact met paarden. Uit onderzoek is gebleken dat de omgang met paarden de aanmaak van oxytocine stimuleert.

Mens-dier interacties stimuleren het oxytocinesysteem wat een sleutelrol speelt in een groot aantal psychologische en psychofysiologische effecten op het gebied van:

 • Sociaal gedrag
 • Interpersoonlijke interacties
 • Stemming
 • Stress gerelateerde parameters (cortisol, epinefrine, norepinefrine)
 • Hartslag en bloeddruk
 • Angst en bezorgdheid
 • Mentale en lichamelijke gezondheid
 • In het bijzonder hart- en vaatziekten
 • Immuunsysteem en pijnmanagement
 • Betrouwbaarheid
 • Vertrouwen in anderen
 • Agressie
 • Empathie
 • Leervermogen

Oxytocine is het hormoon dat een belangrijke rol speelt bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens van plezier en geluk. Het speelt een centrale rol bij (moeder)binding, vriendschappen en romantische interacties. Ook bij het verrichten van zorgtaken wordt er meer oxytocine aangemaakt. Omdat oxytocine een belangrijke rol speelt bij de hechting van opvoeder en kind, wordt het ook wel het ‘knuffelhormoon’ genoemd.

Contact met paarden stimuleert de aanmaak en daarmee de werking van oxytocine
Oxytocine wordt door iedereen aangemaakt bij positief onderling contact, zoals bij aankijken, aanraken en knuffelen. Oxytocine stimuleert een vredig en rustig gevoel en de neiging voor anderen te willen zorgen.
Een hoog oxytocinegehalte wordt geassocieerd met een gevoel van vertrouwen en verbondenheid. Het achterliggende werkingsmechanisme is waarschijnlijk dat oxytocine stress vermindert en de activiteit remt in het rechter deel van de amygdala, een deel van de hersenen dat betrokken is bij emotionele reacties. Geconfronteerd met angstige en boze gezichten veroorzaakt oxytocine een zwakkere amygdala-reactie, wat een positieve sociale interactie ten goede komt.

Sociale steun

De warme, letterlijke aaibaarheid en oordeelloosheid van paarden bieden in hoge mate sociale steun. Sociale steun en oxytocine werken samen om subjectieve reacties op psychosociale stress te onderdrukken door verlaging van de cortisolconcentraties. Het gevolg is een verminderde stressresponsiviteit, toename van kalmte en verminderde angst zodat in dit geval mensen met ASS zich makkelijker kunnen openstellen voor zelfonderzoek en beter en sneller in staat zijn om iets te leren over zichzelf, hun gedrag en de consequenties daarvan.

Coaching

Coaching met behulp van paarden biedt dus interessante voordelen voor mensen met een ASS. Benadrukt wordt wel dat het geen therapie is er vindt dan ook geen behandeling plaats. Soms kan coachen met behulp van paarden wel een mooie aanvulling zijn op behandeling en we staan open voor een samenwerking hierin met externe instanties. 

 

 

 

 

Aanmeldformulier coaching bij ASS